Polityka prywatności Sal Zabaw Tęcza.

Zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych RODO z dnia 25.05.2018r. informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest MAG-SIM Magdalena Kuźma, ul. Wojska Polskiego 16/2; 19-300 Ełk, NIP 719-154-04-77, REGON 200273246 dane kontaktowe, tel. 668811144. Dbamy o to, aby dane te były odpowiednio zabezpieczane, a ich przetwarzanie było jasne, rzetelne i zgodne z przepisami.

Skąd posiadamy państwa dane osobowe?
Dane, które posiadamy to wyłącznie dane, które Państwo sami nam przekazujcie. Nie posiadamy ich od żadnych dostawców zewnętrznych, czy z obcych baz danych.

W jakim celu pozyskujemy od Państwa dane osobowe?

 • w celu zapewnienia bezpieczeństwa zostawianego na Sali dziecka – imię i nazwisko dziecka, tel. kontaktowy do opiekuna;
 • w celu realizacji usług przez nas świadczonych np. urodzinki, imprezy zorganizowane itp. – imię i nazwisko dziecka i organizatora, tel. kontaktowy, opcjonalnie adres mailowy;
 • w celu wystawienia imiennej faktury za zrealizowane usługi – imię i nazwisko, adres;
 • w celach rekrutacyjnych – gdy z własnej woli przekazujecie nam CV z informacjami w nich zawartymi;

Powyższe dane przetwarzamy w trakcie realizacji usługi ,a po jej zakończeniu przechowujemy na poczet przyszłych wizyt dziecka na Sali (imię i nazwisko dziecka, tel. kontaktowy). Informacje zebrane i niewykorzystane w procesie rekrutacyjnym, są po jego zakończeniu niszczone.

Czy i komu przekazujemy Państwa dane osobowe?
Państwa dane przekazujemy wyłącznie pracownikom i współpracownikom, aby mogli się z Państwem skontaktować w celu, na jaki wyrazili Państwo zgodę. Poza tym, udostępniamy Państwa dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe, w szczególności jednostki organizacyjne prokuratury, Policja, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

 • prawo do sprostowania danych – czyli do poprawienia danych osobowych, jeśli są one błędne, uległy zmianie lub zdezaktualizowały się;
 • prawo do bycia zapomnianym – czyli usunięcia danych, które przetwarzane są bez uzasadnionych podstaw prawnych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych – czyli ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania;
 • prawo dostępu do danych – czyli uzyskania informacji o celu i sposobie przetwarzania państwa danych;

W jaki sposób mogą Państwo realizować swoje prawa?
Swoje prawa mogą Państwo realizować, składając wniosek u Administratora danych Osobowych – teczaelk@wp.pl
Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, który zajmuje się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznajcie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować niemożliwością realizacji usługi.

Polityka Cookies

Nasza strona, jak większość witryn internetowych, korzysta z plików cookies (tzw. ciasteczek). Pliki te są zapisywane w pamięci twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.).

W naszej stronie ciasteczka wykorzystywane są w celu:

 • zapamiętywania informacji o twojej sesji,
 • statystycznym co pozwala nam rozwijać stronę, a zwłaszcza świadczone usługi,
 • udostępniania funkcji strony, w tym możliwości korzystania z naszych usług,
 • prawidłowego, a także sprawniejszego tj. szybszego i łatwiejszego dla użytkownika, działania strony www.

Ciasteczka nie powodują zmian w ustawieniach twojego urządzenia. Korzystając z odpowiednich opcji twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz usunąć pliki cookies lub blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.

Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy twojej przeglądarki.

Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Jeśli nie wyłączysz wykorzystywania plików cookies w ustawieniach przeglądarki, oznacza to, że wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie.

W naszym Serwisie wykorzystujemy dwa rodzaje ciasteczek tj.:

 • sesyjne – pozostające na twoim urządzeniu jedynie podczas korzystania z strony www,
 • stałe – pozostające na twoim urządzeniu tak długo jak jest ustawiony dla nich czas życia lub do momentu ich usunięcia przez Ciebie.
Widok na całą salę z poziomu stolika.

Widok na całą salę z poziomu stolika.

Najdłuższa zjeżdżalnia pontonowa w regionie!

Najdłuższa zjeżdżalnia pontonowa w regionie!

Małpi gaj z wieloma atrakcjami.

Małpi gaj z wieloma atrakcjami.

Szalona zabawa bez ograniczeń.

Szalona zabawa bez ograniczeń.

Mnóstwo atrakcji, trudno je zliczyć.

Mnóstwo atrakcji, trudno je zliczyć.

Aż 3. piętrowa konstrukcja zabawowa.

Aż 3. piętrowa konstrukcja zabawowa.

Atestowany sprzęt polskiej produkcji.

Atestowany sprzęt polskiej produkcji.

Najlepsze imprezy urodzinowe!

Najlepsze imprezy urodzinowe!